Zahvalnica kolektivu OŠ „Aleksa Šantić“

Predsjednica Udruženja, Senaida Gerin, 09.06.2017. godine uručila je zahvalnicu kolektivu OŠ „Aleksa Šantić“ na čelu sa direktorom, Muamerom Tinjak. U kratkom obraćanju kolektivu, Predsjednica se kolektivu obratila u dva svojstva: kao predsjednica Udruženja Debra i kao član istog kolektiva. Kao Predsjednica udruženja iskazala je veliku zahvalnost Djece leptira koja ovim humanim činom znaju da nisu sama i zaboravljena.

Kao član koletiva OŠ „Aleksa Šantić“ naglasila je činjenicu da svi članovi ovog kolektiva posjeduju najbitnije ljudske osobine: LJUDSKOSTI, HUMANOSTI i SAOSJEĆANJA za druge i drugačije. Ovim osobinama čitav kolektiv pokazuje da ima nade za ovu našu napaćenu državu, kao i mogućnost njenog ostanka i opstanka, jer svojim ličnim primjerom odgajaju „zdrave“ buduće generacije koje će znati cijeniti čovjeka kao ljudsko biće. Predsjednica je naglasila da je ponosna što je dio jednog takvog kolektiva.

share