Posjeta Crvenom križu FBIH

Posjeta Crvenom križu FBIH

Predsjednica Udruženja je 24.05.2017. posjetila Crveni križ FBiH. Tom prilikom je izrazila svoje lično zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Udruženja Debra sa Crvenim križom FBiH i pomoći koju je ova institucija sa svojim zaposlenim na čelu sa gospodinom Namikom Hodžićem pružila Udruženju. Pomoć se ogledala prvenstveno u uvozu neophodnog zavojnog materijala za članove Udruženja, a koje je prikupila humanitarna organizacija iz Španije, Medicaments Solidaris.

Gosp. Namik Hodžić je, također, izrazio pozitivno iskustvo u radu sa našim udruženjem. Povod ove zvanične posjete je bio i uručivanje zaslužene Zahvalnice Udruženja Crvenom križu FBiH.

share