DIJECA SU LEPTIRI MEĐU NAMA

UPOZNAJTE IH TU SU PORED VAS

VAŠA POMOĆ IM JE POTREBNA

NEOKREĆITE GLAVU

Slide Left Slide Right

O BOLESTI

Bulozna epidermoliza

Nasljedne bulozne epidermolize su skupina bolesti karakteriziranih jakom osjetljivosti kože, a u nekih bolesnika i sluznica, sa stvaranjem mjehura i rana.

Klinička slika

Ovisno o obliku bolesti rane cijele bez ili sa stvaranjem ožiljaka. U slučajevima stvaranja ožiljaka dolazi do sraštavanja, najčešće prstiju na rukama i nogama, te slabije pokretljivosti pojedinih zglobova. Često prsti na rukama potpuno srastu te šake izgledaju poput rukavica bez prstiju. Hod je jako otežan tako da brojni bolesnici trebaju invalidska kolica.

Nasljeđivanje i epidemiologija

Bolest se može nasljediti tzv. autosomno dominantnim načinom, što znači da je dovoljan samo jedan “bolestan” gen za pojavu bolesti.

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza se postavlja na temelju detaljne anamneze, koja uključuje podatke o dobi pojave bolesti, najčešćim mjestima nastanka mjehura i rana, pojavi ranica na sluznicama, promjenama na noktima, u vlasištu i slično.

Liječenje

Liječenje se za sada provodi ispravnom njegom kože koja se sastoji od temeljite higijene i prematanja rana. Na kožu se nikako ne smiju lijepiti flasteri, već se zavoji moraju učvrstiti elastičnim mrežicama.
DJECA-LEPTIRI-1024x780

Oni trebaju vašupomoč ne okrečite glavu.

O nama

Saznajte nešto više o nama.

O NAMA

Udruženje oboljelih od bulozne epidermolize „DEBRA“ u Bosni i Hercegovini osnovano je 2008. godine sa sjedištem u Sarajevu po uzoru na druge svjetske organizacije oboljelih od bulozne epidermolize sa ciljem međusobnog povezivanja i organizovanja pomoći i podrške oboljelim i njihovim roditeljima.

VIZIJA: Društvo bez predrasuda u kojem je unaprijeđena kvaliteta života oboljelih od rijetkih bolesti.

MISIJA: DEBRA provodi aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, razvoja međusektorske saradnje i zagovaranja i lobiranja prava oboljelih od rijetkih bolesti. Organizacija svoj rad zasniva na humanosti, socijalnoj osjetljivosti, entuzijazmu, ravnopravnosti, saradnji i inovacijama.

CILJEVI DJELOVANJA: Međusobno povezivanje i organiziranje pomoći oboljelima od bulozne epidermolize. Edukacija porodica, te edukacija liječnika specijalista, bolja socijalizacija oboljelih od EB.

VRIJEDNOSTI:

Humanost – Udruženje DEBRA se bavi zaštitom i promicanjem prava jedne od najranjivijih društvenih skupina i ne promiče osobne interese vlastitih članova.

Socijalna osjetljivost – Prepoznavanje potreba i odgovaranje na iste socijalno osjetljive skupine u društvu.

Entuzijazam – DEBRA, vodeći se predanošću i motivacijom stručnog tima, razvija kvalitetnu medicinsku zaštitu oboljelima od rijetkih bolesti.

Ravnopravnost – Organizacija putem svojih aktivnosti otvara mogućnosti za ravnopravno sudjelovanje osobama oboljelim od rijetkih bolesti u svim aspektima života.

Saradnja i inovacija – DEBRA ulaganjem u međusektorsku saradnju i primjenom inovativnih pristupa u svom radu doprinosi ispunjavanju svojih ciljeva.

NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI SU:

međusobno povezivanje oboljelih i njihovih porodica radi razmjene iskustva,
edukacija oboljelih i njihovih porodica te informiranje o dostignućima u svakodnevnoj njezi i mogućnostima simptomatskog liječenja,
uzročno liječenje za sada nije moguće jer lijeka nema, pa se svakodnevnom primjerenom njegom i povremenim hirurškim zahvatima nastoji omogućiti kvalitetniji život oboljelima,
pomoć pri snabdijevanju materijalima za svakodnevnu njegu, vitaminima i mineralima te energetskim pripravcima koji nadopunjuju bolešću uzrokovanu nedovoljnu prehranu,
osposobljavanje ekspertnog tima za praćenje oboljelih,
organizovanje liječenja u zemlji i inozemstvu,
prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava za rad društva i pomoć oboljelima.
NAŠI STALNI PROJEKTI SU:

„Edukacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo“
„Obuka tima Plastične hirurgije Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu za operacije šaka oboljelih od bulozne epidermolize“
„Operacije šaka oboljelih od bulozne epidermolize“
„Djeca leptiri su među vama, vaša pomoć im je potrebna“
„Edukacija učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo o rijetkim bolestima u cilja smanjenja stigmatizacije“
„Edukacija učenika srednjih škola Kantona Sarajevo o rijetkim bolestima u cilja smanjenja stigmatizacije“
„Obilježavanje Međunarodnog dana rijetkih bolesti“
Saradnja sa Medicaments Solidaris iz Španije – Uvoz donacije zavojnog materijala i krema.
„Informisanje šire zajednici o postojanju oboljelih od bulozne epidermolize“
Izrada i štampanje promomaterijala.
„Likovne radionice za djecu osnovnih škola“
STRUČNI TIM LJEKARA DEBRA BIH:

1.Nevzeta Hadžimehmedović-Kahrimandoc. dr. Reuf Karabeg

2.Elvedina Kominlija-Smajić doc. dr. Alendar Faruka

3.dr. Selma Arslanagić

Odabrane stavke

Donesite smiješak na njihova lica veoma je lako[/colored] donirajte ,spasite jedan mladi život.

Aktivnosti

Dobro došli u oblast aktivnosti.
 • U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More
  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa… View More

  Skupština za 2015.godinu

  U martu 2015. Održana je skupština za članove našeg udruženja, gdje je bilo govora o dosadašnjem radu, planovima za 2015.godinu, kao i raspodjela zavojnog materijala donirana od strane Medicament Solidarisa iz Španije.…

  View More
 • Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u saradnji sa udruženjem oboljelih od bulozne epidermolize „Debra” BiH, Internacionalnom Debrom Hrvatske i Klinikom za anesteziju i reanimaciju je organizirala drugi edukacioni ciklus… View More
  Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u saradnji sa udruženjem oboljelih od bulozne epidermolize „Debra” BiH, Internacionalnom Debrom Hrvatske i Klinikom za anesteziju i reanimaciju je organizirala drugi edukacioni ciklus… View More
  Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u saradnji sa udruženjem oboljelih od bulozne epidermolize „Debra” BiH, Internacionalnom Debrom Hrvatske i Klinikom za anesteziju i reanimaciju je organizirala drugi edukacioni ciklus… View More
  Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u saradnji sa udruženjem oboljelih od bulozne epidermolize „Debra” BiH, Internacionalnom Debrom Hrvatske i Klinikom za anesteziju i reanimaciju je organizirala drugi edukacioni ciklus… View More
  Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u saradnji sa udruženjem oboljelih od bulozne epidermolize „Debra” BiH, Internacionalnom Debrom Hrvatske i Klinikom za anesteziju i reanimaciju je organizirala drugi edukacioni ciklus… View More
  Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u saradnji sa udruženjem oboljelih od bulozne epidermolize „Debra” BiH, Internacionalnom Debrom Hrvatske i Klinikom za anesteziju i reanimaciju je organizirala drugi edukacioni ciklus… View More

  Drugi simpozijum 2012 god.

  Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u saradnji sa udruženjem oboljelih od bulozne epidermolize „Debra” BiH, Internacionalnom Debrom Hrvatske i Klinikom za anesteziju i reanimaciju je organizirala drugi edukacioni ciklus za operacije šaka pacijenata oboljelih od bulozne epidermolize kao i „Drugi jednodnevni simpozij” na istu temu.   Prvog dana Simpozija, 02.12.2014. godine,…

  View More
Postanite i vi dio Radosti, koju pružamo zajedno

Doniraj i ti

Donirajte jer možda baš vaša donacija spasi život  
Upiši svoje ime*
Upiši svoj E-mail:*
Naziv poruke:*
Fiksni telefon:
-
Upišite znakove koje vidite ovdje:
Upišite vašu poruku:*

Sponzori / Donatori

Hvala svima od srca jedan spašen život milion osmjeha

Jedna radostmilionosmjeha

DONATORI:

2010. GODINA

HAS komerc d.o.o Zenica
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
Ekskluziv d.o.o Sarajevo
Debra International
Advokat Alić Emira
Zukić Meliha

2011. GODINA

Opština Centar Sarajevo
Opština Stari Grad
Bosnalijek Sarajevo
Nobel d.o.o Mostar
DIAD d.o.o Sarajevo
Konica Minolta Sarajevo
Građani za dan rijetkih bolesti- ulična akcija
Stomatološka ambulanta Dukić
Advokat Čingić Tarik
Advokat Alić Emira
Smajkić Edina
Blesić Ljilja
Simić Dragana
Hasičeviće Jasminka
Salihagić Senija

2012. GODINA

Bosnalijek Sarajevo
Konto prom Bijeljina
Respekt Sarajevo
Pliva predstavništvo Sarajevo
Zukić Meliha
Advokat Alić Emira
Smajkić Edina
Čemernica Anela
Idrizović Binasa
Alijagić Dinka
Ismailović Sead
2013. GODINA
Federalno ministarstvo finansija
Ministarstvo zdravstva FBIH
Konto prom Bijeljina
Orto Physical Tuzla
Lorenčić Mostar
Rexon Kiseljak
Eurobip Čitluk
Lamers
Aida komerc Sarajevo
Debra international
Zukić Meliha
Grebović Anela

2014. GODINA

FZZZ
Opština Centar Sarajevo
Federalno ministarstvo finansija
Ministarstvo zdravstva FBIH
Advokat Alić Emira
Konica Minolta Sarajevo
Izvozno kreditna agencija BiH
Osnovna škola Meša Selimović
Loversan Cazin
Stanić Kreševo
Salon namještaja Fantasy
JP BiH Pošta Sarajevo
Eko San Sarajevo
Advokat Šeta Jusuf
Ital group Vogošća

2015. GODINA

Opština Centar Sarajevo
Raiffeisen Banka
Debra International
FZZZ

Volontiraj u Debri!

Želite proširiti svoje životno iskustvo, naučiti nešto novo, osjećati se korisnim/om, steći prijatelje te

svojim angažmanom doprinjeti radu Udruge volontiraj te i vi.

Odaberite vaše područje interesa:

• prodaja na štandovima
• prevađanje materijala
• podrška u internet promociji kampanja
• izrada prodajnih suvenira
• hostesiranje
• pisanje projekata

te na našu e-mail adresu pošaljite svoje osobne podatke (ime i prezime, broj telefona/mobitela) kako

bi Vas mogli kontaktirati.

Postanite dio Debrinog volonterskog tima, počnite još danas.

Projektom „Volontiraj u Debri“ želimo mladim ljudima omogućiti stjecanje novih znanja i vještina te na taj način ojačati senzibilitet za oboljele od bulozne epidermolize. Vaša pomoć nam je potrebna, poticanjem volonterizma u Debri podižete razinu svjesti društva a našim štićenicima pružate direktnu pomoć u realizaciji konkretnih ciljeva u svrhu poboljšanja što veće kvalitete rada Udruge.

Prijavnica


Upišite podatke:*
Upišite svoj E-mail:*
Naziv poruke*
Upiši svoju poruku:*

Majice donacije

Prestavljamo majice donacije

Majice donacije 10 KM

Ceker donacije 10 KM

Ime (obavezno)

Email (obavezno)

Naziv

Poruka

+ 387 33 238 284

Sarajevo 71 000 / BiH